Polityka dotycząca plików “cookie" w Grupie Okazje.info

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz zapisu informacji na Urządzeniu Końcowym Użytkownika za pomocą plików cookies w Serwisach należących do Grupa Okazje Sp. z o.o.

Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o Twoją prywatność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Dlatego Polityka Prywatności opisuje wszystkie niezbędne informacje o przetwarzanych danych osobowych. Natomiast szczegółowe zasady korzystania z naszych Serwisów znajdziesz w regulaminie. W razie jakichkolwiek uwag i wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem podanym w punkcie III.

I. Definicje

 1. Operator - Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944, właściciel Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika.

 2. Serwis lub Serwisy - witryna lub aplikacja internetowa, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy. Odnosi się do Porównywarki i Serwisów Partnerskich, a także wszystkich serwisów internetowych lub aplikacji prowadzonych przez Operatora w przeszłości i obecnie nawet jeśli ich domena nie jest bezpośrednio wymieniona w niniejszej polityce.

 3. Porównywarka - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.okazje.info.pl zwany dalej Okazje.info lub Porównywarką.

 4. Serwisy partnerskie - jako serwisy partnerskie należy rozumieć serwisy internetowe dostępne pod adresami: http://www.youshop.pl, http://www.youstyle.pl, http://www.youhome.pl, http://www.rabatuj.pl, http://markety.okazje.info.pl.   

 5. Wiarygodne Opinie - usługa ocen potransakcyjnych z której Użytkownik może skorzystać w trakcie realizacji zakupu we współpracujących Sklepach.

 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 7. Urządzenie Końcowe - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu prowadzonego przez Operatora, np. komputer lub telefon komórkowy z przeglądarką internetową.

 8. Polityka Prywatności - niniejszy dokument.

 9. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisach należących do Operatora, dostępny pod adresem http://www.okazje.info.pl/s/regulamin.html

 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


II. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25.


III. Jak się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań możesz z nami nawiązać kontakt na dwa sposoby:


IV. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Operator przetwarza tylko dane osobowe Użytkownika udostępnione dobrowolnie i tylko dane niezbędne do realizacji zamówionych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W szczególności do przetwarzanych danych osobowych należą:

 • adres e-mail użytkownika;

 • imię, nick lub nazwa pozwalająca zidentyfikować użytkownika.


V. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówionych usług świadczonych drogą elektroniczną. Poniżej znajdziesz listę świadczonych przez nas usług oraz rodzaj przetwarzanych danych.

Twoje Wypowiedzi

Przetwarzamy Twoją nazwę użytkownika, aby wyświetlać Twoje komentarze o sklepach internetowych, marketach, producentach i produktach .

Wiarygodne Opinie

Przetwarzamy informacje o Twoich zamówieniach dokonanych w sklepach internetowych w ramach dzialania programu Wiarygodne Opinie: e-mail, numer zamówienia w sklepie internetowym, informacje o zakupionych produktach. Korzystanie z Wiarygodnych Opinii umozliwia ocenę przebiegu zamówienia w sklepie internetowym. Korzystanie z usługi jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody w trakcie realizacji zamówienia we współpracującym Sklepie.

Newsletter z promocjami i ofertami współpracujących sklepów i firm

Przetwarzamy Twój adres email oraz nazwę użytkownika, aby przesyłać zamówiony newsletter zawierający aktualne promocje, zniżki i oferty pochodzące od firm i sklepów internetowych współpracujących z Porównywarką. Zapis na newsletter jest zawsze dobrowolny.


VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Realizacja Twoich praw możliwa poprzez skorzystanie z opcji kontaktu opisanych w punkcie III. Twoje rządania będą realizowane w ciągu 14 dni roboczych. Do Twoich praw należą:


Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.

Prawo do przeniesienia danych osobowych

Masz prawo przesłać swoje dane osobowe do innego administratora danych osobowych. Masz równiez prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu.


VII. Informacje o wykorzystaniu plików cookies

 1. Operator wykorzystuje pliki cookies (tzw. “ciasteczka”). Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich w Urządzeniu Końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies Operator wykorzystuje w celu:

  1. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie Końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;

  3. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika i ich respektowania podczas przeglądania przez niego stron Serwisu;

  4. tworzenia statystyk oglądalności dla potrzeb analitycznych Operatora oraz dla jego partnerów i reklamodawców;

  5. prezentacji Użytkownikowi reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji.

 3. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944 .

 4. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców i partnerów oraz ich kooperantów (tzw. cookie zewnętrzne czy third-party cookies). Cookie zewnętrzne podlegają politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.


VIII. Jakich plików cookie używamy?

W ramach Serwisu stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (tzw. session cookies) - pliki tymczasowe, które są przechowywane w Urządzeniu Końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe (tzw. persistent cookies) - pliki te są przechowywane w Urządzeniu Końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na podmiot, który zarządza plikami cookies, pliki używane na Serwisie dzielimy na:

 • własne (tzw. first-party cookies) - pliki zamieszczone przez Operatora Serwisu;

 • zewnętrzne (tzw. third-party cookies) - pliki zamieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty lub skrypty zostały wywołane przez Operatora Serwisu. Komponenty i skrypty partnerów mogą być wywoływane z lokalizacji partnera, umiejscowionej w innych krajach, o innych systemach prawnych. W przypadku tych plików podlegają one politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.


IX. W jakim celu używamy plików cookies?

Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zmiana może dotyczyć zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub każdorazowego informowania o ich zamieszczaniu na Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na utratę bądź zmniejszenie funkcjonalności Serwisu.

Przydatne informacje na temat plików cookie można znaleźć na: http://www.allaboutcookies.org

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Przewodnik po reklamie behawioralnej i prywatności online stworzony przez specjalistów z branży reklamy internetowej można znaleźć na: http://www.iabpolska.pl


X.Jak zarządzać plikami cookies?

Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zmiana może dotyczyć zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub każdorazowego informowania o ich zamieszczaniu na Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na utratę bądź zmniejszenie funkcjonalności Serwisu.


XI. Inne technologie przechowywania danych

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies - nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.


Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.